تبلیغات
just us - *♥♥*زن*♥♥*

*♥♥*زن*♥♥*

“زن” بام نیست تا برای هواخوری به سراغش بروی “آسمان” است پرواز را بیاموز ......
سیگار نیست که بکشی و تمامش کنی “اکسیژن” است او را نفس بکش ........
 روزنامه نیست که بخوانی و روی نمیکتی جا بگذاری ” کتاب” است او را زندگی کن .......
او یک”زن”است اگر میتوانی “مرد” باش…


[ 1395/01/21 ] [ 12:38 ] [ Imah Imahi ] [ comment() ]