تبلیغات
just us - طرف صحبتم باآقا پسراست......

طرف صحبتم باآقا پسراست......


آپلود عکس

طرف صحبتم باآقا
پسراست آقاپسری که واسه

 دختر مردم ژست عاشقی برمیداری و ازش
 
سو استفاده میکنی آخرشم دنبال یه دختر آفتاب

 ندیده واسه ازدواج میگردی که متاسفانه کمه به

هرزگی خودت شک نکن مطمئن باش جوابگو باید

باشی به اون خدایی که عشق پاک آفریداما تو
 
این واژه رو به لجن کشوندی حالم بهم میخوره

از پسرایی که فکرشون دختر بازیه!!!!!

از پسرایی که چشمشون به اندازه فلان جای

دختر مردمه حالم بهم میخوره از پسرایی که

به دختر چادری هم رحم نمیکنن.....

از دخترهایی که ده قلم آرایش میکنن از دخترهایی

 که لباس خواهر کوچیک ترشون رو می پوشن تا

 که یه مشت آشغال نگاشون کنن حالم از دخترای
 
صف بسته پای تلفن عمومی بهم می خوره حالم

از رنگ ماتیک تندشون،از آرایش وحشتناکشون،

 بچگیشون بهم میخوره....!!!!

حالم از سرفه هاشون موقع سیگار کشیدن تو کافه بهم

میخوره حالم از دروغ هایی که به خانواده هاشون می گن

 
بهم میخوره از اون بابایی که باسگک کمربند دخترشو

 کبود می کنه از اون سیگاری که رو تن دختر
بدبخت

خاموش میشه حالم از اون داداشی بهم میخوره که از

 ترس خراب شدن خواهرش اونو کشت حالم از این

قانونی که اون  پدر بیمار رو مجازات نمی کنی

بهم میخوره از اون برادری که هر غلطی میخواد با دخترهای

مردم میکرد ولی خواهرش حق نفس کشیدن هم نداره........

از اون جامعه ای که داشتن ده هزارتا دوست دختر واسه

پسرا افتخاره ولی برای دخترا حرف زدن با هم دانشگاهیشون

 ننگ وآبرو ریزی وبی ناموسیه .....

حالم از کلمه داف بهم میخورهحالم از اوم مذهبی

 جانماز آبکش بهم میخوره که از دین فقط صیغه

موقتش رو می فهمه از اون احمق هایی که فکر

 می کنن با گفتن چهارتا کلمه عربی گندکاریاشون

 حلال میشه حالم از خودمم بهم میخوره از خودم

 که سکوت میکنم از خودم که وقتی که یه آشغال

داره راجع به دختر یا پسر مردم

چرت میگه با مشت فکش رو پائین نمیارم

حالم از خودم بهم میخوره که به همه

ارزش هام پشت میکنم
!!!!!![ 1393/03/20 ] [ 08:49 ] [ Imah Imahi ] [ comment() ]