تبلیغات
just us - امشبم

امشبم

امـــشبـم مــثل شـــبای دیــــگه...

رو تــــــخـت دراز بکـــشی...!!

آهــنگ بــزاری و بــازم فکــــر کـــنی...

بــه حـــرفــایی کــه بــاهــم مـــیزدیــم...!!

بــه  ایـــنکــه!!!خـــیلـی هـــمراه هـــم بـــودیـم...

بــه ایـــنکــه!!! حـــتی یــه نگـــاهـش یــه دنــیا ارزش داره...!!

بــه ایـــنکــه!!!چــــقـدر بــاهـم دعـــواکــردیــم و آشــتی کــردیـــم...

بــه ایــنکــه!!! کـــلی حــرف تــوی دلـــت مــیمــونه و نمـــیتـونی بهــش بگـــی...!!

..........بـــــــــــه ایـــــــــــــنــکـــــه.........

لـــــــعنت بــه ایـــــنکــــه هـــااااااا.....

ومـــث هـــــمیــشه چـــشمــات بـــاید تــــقـاص پــس بــدن...!!![ 1393/03/8 ] [ 19:11 ] [ Imah Imahi ] [ comment() ]